Pagadating ng panahon


30-Jan-2020 04:23

pagadating ng panahon-49

Free naked live cams d

Sa gayon, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang mga hinirang niya. Kung ito ay ating pagninilaynilayan, nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kasalanan.

Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maaaring mukha tayong banal ngunit sa kaibuturan ng ating puso, tayo ay punung-puno ng “butas” [malisyoso, matakaw – tulad ng matakaw sa kapangyarihan, puno ng galit, magnanakaw, at iba pa].

Ang pagtitiwala sa Diyos ay magpapanatili sa ating ugnayansa kanya.

Ang Diyos ay Diyos ng mga pangako na tumutupad sa kanyang ipinangako.

pagadating ng panahon-72

Free mature russian sexchat

Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan.

Seguerra started playing the guitar and songwriting as a teenager, and had his first hit in his late teens with his official debut single, a pseudo-acoustic 2001 ballad called "Pagdating ng Panahon." The Vicor Records debut album of the same name went quintuple platinum.